Return to search

Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit

Corporate body | 1941, 1944 - 1992 Identifier: NAE110000018981
View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Date of foundation:

1944

Date of closing:

1992

Alternative names:

Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit (ETKVL)

Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit (ETKVL)

FUNCTION

Note:

ETKVL koondas kohalikke tarbijate kooperatiive, planeeris nende finants-majanduslikku tegevust, valmistas ette kaadrit, juhtis töö organiseerimist, sotsialistliku võistluse korraldamist, elanikkonna tarbijate kooperatsiooni liikmeteks värbamist jne. Ülesandeks oli arendada kooperatiivkaubandust ja -tööstust ning organiseerida põllumajandussaaduste ja tooraine varumist, kokkuostu, töötlemist ning turustamist.

Used Languages:

Used script:

STRUCTURE

Note:

29.02.1944 määrati Nõukogude Liidu tagalas järgmine ETKVLi Keskaparaadi struktuur:

1) esimees; 2) sekretär; 3) revisjonikomisjon; 4) eriosakond; 5) transpordiosakond; 6) kapitaalehituse osakond; 7) Kaubanduse Valitsus (tööstuskaupade osakond, toidukaupade osakond); 8) Tootmiskäitiste ja põllumajanduslike abimajandite Valitsus (tootmiskäitiste osakond, põllumajandusosakond, ühiskondliku toitlustamise ja leivaküpsetamise osakond); 9) organisatsiooni-instruktsiooni osakond; 10) plaaniosakond; 11) statistika sektor; 12) finantsosakond; 13) keskarvepidamine; 14) kaadrite osakond.

10.10.1944. 01.10.1944 kinnitatud Keskaparaadi koosseis:

I Asjadevalitsus

a) korrespondentsi osakond

b) kirjastusbüroo

c) ekspeditsioon

d) toidukaartide büroo

II Kaubandusvalitsus

a) põllumajandustarvete ja ehituskaupade osakond

b) nafta ja keemiakaupade osakond

c) toidukaupade osakond

III Plaani-statistika Valitsus

a) plaaniosakond

b) statistikaosakond

IV Töönduse ja Põllumajanduse Valitsus

a) tööndusosakond

b) ühiskondliku toitlustamise ja leivaküpsetamise osakond

1) ühiskondliku toitlustamise sektor

2) leivaküpsetuse sektor

c) põllumajanduse osakond

d) plaaniosakond

e) töötajate varustamise oskaond

V Varumisvalitsus

a) juur- ja aedviljaosakond

b) teravilja ja lina-villa osakond

c) kala, liha, muna ja piimatoodete osakond

d) looduslike toorainete, nahkade ja utiili osakond

e) plaaniosakond

f) raamatupidamine 1. Organiseerimise-instrueerimise osakond

2. Kaadrite osakond

3. Kontroll-revisjonikomisjon

4. Eriosakond

5. Keskraamatupidamine

6. Transpordiosakond

7. Finantsosakond

8. Arbitaaž

9. Kapitaalehituse osakond

Samal ajal nimetati Varumisvalitsus Kokkuostuvalitsuseks ja moodustati ajutine õppesektor.

01.07.1945. Seisuga 01.07.1945 oli struktuur järgmine:

1. presiidium

2. õiguse osakond

3. kontrolli ja revisjonikomisjon 4. organiseerimise-instrueerimise osakond

5. keskraamatupidamine

6. finantsosakond

7. presiidiumi raamatupidamine

8. plaani-majandusosakond

9. statistika sektor

10. transpordiosakond

11. kaadrite osakond

12. kapitaalehituse osakond

13. eriosakond

14. administratiiv-majandusosakond

I Kaubandusvalitsus

a) tööstuskaupade osakond

b) toidukaupade osakond

c) põllumajanduskaupade ja ehitusmaterjalide osakond

d) naftasaaduste ja keemiakaupade osakond

e) kaartide trükkimise ja väljastamise osakond

f) kohalike kaupade osakond

g) erikontingentide osakond

II Töönduse ja Abikäitiste Valitsus

a) tööstusettevõtete osakond

b) plaanisektor

c) põllumajandusosakond

d) leivaküpsetuse ja ühiskondliku toitlustamise osakond

III Varumisvalitsus

a) aed- ja juurviljaosakond

b) leiva kokkuostuosakond

c) kala, liha, muna ja piimasaaduste osakond

d) toorainete osakond

e) lina- ja villaosakond

13.08.1946. Moodustati revisjoniosakond.

30.09.1947. Likvideeriti Kaubandusvalitsuse juurest kaartide trükkimise ja väljastamise osakond ja Varumisvalitsuse juurest kala, liha, muna ja piimasaaduste osakond. Töönduse ja Abikäitiste Valitsusele allunud leivaküpsetuse ja ühiskondliku toitlustamise osakond lahutati kaheks. Presiidiumi raamatupidamine nimetati ümber raamatupidamiseks. Varumisvalitsuse juurde moodustati muna ja linnuosakond.

06.04.1948. Kontrolli ja revisjonikomisjon nimetati ümber revisjonikomisjoniks.

06.06.1950. Moodustati töö ja töötasude osakond. Kaubandusvalitsuse põllumajanduskaupade ja ehitusmaterjalide osakond nimetati ümber ehitusmaterjalide osakonnaks, moodustati sovhooside ja kalurikolhooside osakond, kultuurikaupade osakond ja põllumajandussaaduste osakond, likvideeriti kohalike kaupade ja erikontingentide osakond.

03.1951. Kaubandusvalitsuse juurde moodustati tellimiste sektor ja kalurite varustamise osakond. Õiguse osakond nimetati ümber õigusnõuande osakonnaks ja Kaubandusvalitsuse sovhooside ja kalurikolhooside osakond sovhoosikaubanduse osakonnaks

04.02.1952. Finantsosakonnast moodustati iseseisev hindade ja käibekulude sektor.

11.03.1954. Kaubandusvalitsuse sovhooside kaubanduse osakond nimetati ümber sovhooside ja kalurikolhooside osakonnaks ja kalurite varustamise osakond likvideeriti.

02.11.1954. Revisjonikomisjon viidi keskraamatupidamise alluvusse, raamatupidamise ja hindade ning käibekulude sektor liideti finantsosakonnaga ning statistika sektor liideti plaani-majandusosakonnaga.

Kaubandusvalitsuses likvideeriti: 1) naftasaaduste ja keemiakaupade osakond; 2) sovhooside ja kalurikolhooside osakond; 3) tellimiste sektor; 4) kultuurikaupade osakond.

Ehitusmaterjalide osakond nimetati ümber ehitusmaterjalide ja tööstusliku sihitusega kaupade osakonnaks ja põllumajandussaaduste osakond komisjonikaubanduse osakonnaks.

1956. Likvideeriti õigusnõuande osakond, leivaküpsetuse osakond ja transpordiosakond. Kaubandusvalitsusele allunud komisjonikaubanduse osakond allutati otse juhatusele. Tööstuse ja Abikäitiste Valitsuse põllumajandusosakond nimetati ümber põllumajanduse ja kalatööstuse osakonnaks.

1957. Finantsosakond nimetati ümber Finantsvalitsuseks, sellele allutati keskraamatupidamine ja revisjoniosakond. Moodustati uus finantseerimise ja krediteerimise osakond. Komisjonikaubanduse osakond allutati uuesti Kaubandusvalitsusele

1958. Likvideeriti komisjonikaubanduse osakond ja moodustati jae- ja hulgikaubanduse organiseerimise osakond.

01.04.1959. 01.04.1959 toodi Varumisvalitsus keskasutuse koosseisu järgmiste osakondadega: aed- ja juurviljaosakond, muna- ja linnuosakond, toorainete osakond, loomtoorsaaduste osakond.

Ühiskondliku toitlustamise osakond allutati Kaubandusvalitsusele. Kaadrite osakond nimetati ümber juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakonnaks. Töönduse ja Abikäitiste Valitsus nimetati Tööstuse ja Kapitaalehituste Valitsuseks ja kapitaalehituste osakond allutati sellele.

14.09.1959. Moodustati Kaubandusvalitsusele alluv linna kooperatiivkaubanduse osakond.

30.04.1960. Töönduse ja Kapitaalehituste Valitsuse põllumajanduse ja kalatööstuse osakond nimetati ümber põllumajanduse ja kalatöötlemise osakonnaks. Moodustati uuesti leivaküpsetuse osakond ja uuskaubandusliku sisustuse osakond.

15.12.1961. Juhatuse otsealluvusse viidi keskraamatupidamine ja revisjonikomisjon.

Finantsvalitsuse alluvuses moodustati hindade osakond. Töönduse ja Kapitaalehituste Valitsus nimetati ümber Tööstusvalitsuseks ja kapitaalehituste osakond allutati uuesti otse juhatusele. Kaubandusvalitsuse alluvusest viidi otse juhatuse alluvusse ühiskondliku toitlustamise osakond ja linna kooperatiivkaubanduse osakond likvideeriti. Varumisvalitsuse aed- ja juurviljaosakond nimetati ümber aed- ja juurvilja varumise osakonnaks, loomtoorsaaduste osakond loomtoorsaaduste varumise ja sekundaarse tooraine osakonnaks ning toorainete osakond ja muna- ja linnuosakond likvideeriti.

26.04.1962. Tööstusvalitsuse alluvuses moodustati plaani-tootmisosakond.

1963. 21.08.1963 nimetati revisjoniosakond ümber Kontrolli ja Revisjonivalitsuseks. 01.11.1963 moodustati Varumisvalitsusest struktuurse osana isemajandav ETKVL Varumise ja Turustuse Valitsus. 21.11.1963 moodustati statistika osakond.

31.07.1965. Kaubandusvalitsuse juurde moodustati uuesti kultuurikaupade osakond ja uus konjunktuuri osakond. Ehitusmaterjalide ja tööstusliku sihitusega kaupade osakond nimetati ümber ehitusmaterjalide ja majapidamiskaupade osakonnaks. Moodustati juhatusele alluv tehnika osakond. Tööstusvalitsuse tööstusosakond nimetati ümber metalli ja toiduainete osakonnaks. Moodustati Materiaal-tehniline Varustuse Valitsus (1.seadmete osakond, 2.metallide ja kütte osakond, 3.ehitusmaterjalide ja keemiakaupade osakond). Kaubandusvalitsuse kultuurikaupade osakond nimetati ümber kultuuri- ja galanteriikaupade osakonnaks.

1967. ETKVLi administratiivosakond liideti ETKVLi Elamu Kommunaalkontoriga.

1968. Ühiskondliku toitlustamise osakond jagati kaheks: 1. ühiskondliku toitlustamise kaubanduse osakond ja 2. ühiskondliku toitlustamise organiseerimise osakond. Eriosakond nimetati ümber Teiseks osakonnaks.

1969. Kapitaalehituste osakond muudeti Kapitaalehituse Valitsuseks (1. ehituse planeerimise osakond, 2. projektide ja eelarvete ekspertiisi osakond).

1970. Ühiskondliku toitlustamise osakond nimetati ümber Ühiskondliku Toitlustamise Valitsuseks (1. ühiskondliku toitlustamise organiseerimise osakond, 2. tootmise osakond). Masinakirjabüroo läks üle ETKVL Majandusvalitsuse koosseisu. Tööstusvalitsuses kaotati inventari tootmise osakond, selle funktsioonid läksid üle Kapitaalehituse Valitsusele, kuhu organiseeriti sisustuse osakond. Tööstusvalitsuse metalli- ja toiduainete tööstuse osakond jagati kaheks: 1. toiduainete töötlemise osakond, 2. metalli- ja keemilise tööstuse osakond.

1972. Keskraamatupidamine muudeti Raamatupidamise ja Aruandluse Valitsuseks. Organiseerimis-instrueerimise osakond nimetati ümber organiseerimisosakonnaks.

01.07.1974. Iseseisva asutusena loodi ETKVLi Tööstuskoondis endise Tööstusvalitsuse baasil, kuhu läks ka üle endine ETKVLi Materiaal-tehniline Varustuse Valitsus. Moodustati juriidiline osakond.

1975. Asutati ETKVLi Esimene osakond.

1976. Lõpetati transpordiosakonna tegevus ja liideti selle funktsioonid koondisega “Auto”.

1977. Eraldati ETKVLi juhatuse sekretariaat iseseisva osakonnana.

1980. Struktuur 01.01.1980: 1. ETKVL juhatus: a) juhatuse sekretariaat; 2. Revisjonikomisjon, Valitsused: 3. Finantsvalitsus: a) finantseerimise ja krediteerimise osakond; 4. Kapitaalehituse Valitsus: a) ehituse ja planeerimise osakond, b) projekteerimise ja ekspertiisi osakond; 5. Kaubandusvalitsus: a) ehitusmaterjalide ja majapidamiskaupade osakond, b) jae- ja hulgikaubanduse organiseerimise osakond, c) konjunktuurikaupade osakond, d) kultuurikaupade osakond, e) toidukaupade osakond, f) tööstuskaupade osakond; 6. Kontrolli ja Revisjoni Valitsus; 7. Raamatupidamise ja Aruandluse Valitsus; 8. Ühiskondliku Toitlustamise Valitsus: a) organiseerimisosakond, b) tootmisosakond; 9. juhtiva kaadri ja õppeasutuste osakond; 10. hindade osakond; 11. juriidiline osakond; 12. organiseerimisosakond; 13. plaanimajandus-osakond; 14. statistika osakond; 15. taara osakond; 16. töö- ja töötasude osakond; 17. uue tehnika osakond

ETKVLi ettevõtted: 1.Kokkuostu ja Turustuse Peavalitsus: a) Kaubanduse ja Kokkuostu Baas; b) Narva Kooperatiivkaubastu; c) Pärnu Kooperatiivkaubastu; d) Tallinna Kooperatiivkaubastu; e) Audru Karusloomakasvandus. 2. Ehitusvalitsus a) Eksperimentaalne Tootmisbaas; b) Eriehitus- ja Montaažtööde Jaoskond; c –g) Harju, Rakvere, Tallinna, Tartu ja Võru Töödejuhatajate Jaoskonnad

3. Kaubandusliku Reklaami Valitsus a) Reklaamikombinaat. 4. Tööstuskoondis: a) Koondis Agro; b) Kaubandusliku Inventari Tehas; c) Tootmiskoondis Rakvere; d) Tootmiskoondis Kooperaator; e) Keemiakombinaat Orto; f) Leivatootmiskoondis Standard; g) Jõgeva Leivakombinaat; h) Võru Leivakombinaat; i) Leivatehas Valga Leib; j) Räpina Leivakombinaat; k) Tööstuskombinaat Varma; l) Tööstuskombinaat Vikero; m) Põltsamaa Põllumajanduskombinaat; n) Pärnu Kalakombinaat 5.Kooperatiivkool; 6. Majandusvalitsus; 7. Arvutuskeskus; 8. Koondis Auto; 9. Väliskaubanduse Kontor; 10.-13. Rakvere,Võru,Tallinna ja Tartu Rajoonidevahelised Kaubabaasid

Moodustati õppe-metoodikakabinet.

1981. Kaubandusvalitsuse jae- ja hulgikaubanduse osakond jagati kaheks eraldi osakonnaks: 1. jaekaubanduse osakond, 2. hulgikaubanduse osakond.

1985. Kaubandusvalitsuse taara osakond nimetati ümber taaragrupiks.

1986. Likvideeriti Kapitaalehituse Valitsuse juures projektide ja eelarvete ekspertiisi osakond ja moodustati projekteerimise osakond, ehituse ja planeerimise osakond, ekspertiisigrupp.

01.01.1987. Seisuga 01.01.1987 kuulusid ETKVLi süsteemi järgmised tarbijate kooperatiivid: 1.Abja, 2. Antsla, 3. Elva, 4. Haapsalu, 5. Harju, 6. Hiiumaa, 7. Jõgeva, 8. Keila, 9. Kilingi-Nõmme, 10. Kingissepa Rajooni, 11. Kohtla-Järve Rajooni , 12. Otepää , 13. Paide Rajooni, 14. Märjamaa, 15. Põltsamaa, 16.

Põlva, 17. Pärnu, 18. Rakvere, 19. Rapla, 20. Räpina, 21. Tapa, 22. Tartu, 23. Valga, 24. Viljandi, 25. Võru.

Tarbijate kooperatiivide juurde olid moodustatud järgmised Ühiskondlike Toitlustusettevõtete Ühendused ja Toitlustuskombinaadid: 1.-8.Elva, Paide, Põltsamaa, Rakvere, Rapla, Tapa, Tartu ja Valga Ühiskondlike Toitlustusettevõtete Ühendused, 9. Kingisssepa Toitlustuskombinaat, 10.-11. Viljandi ja Võru Toitlustuskoondised.

Isemajandavad ettevõtted:

1.ETKVL Kutsekeskkool: a) Kvalifikatsiooni tõstmise filiaal; 2. Arvutuskeskus; 3. Majandusvalitsus; 4. Väliskaubanduse Kontor; 5. Kaubandusliku Reklaami Valitsus: a) Reklaamikombinaat; 6. –9. Tallinna, Tartu, Rakvere ja Võru Rajoonidevahelised Kaubabaasid; 10. Kokkuostu ja Turustuse Peavalitsus: a) Kaubanduse ja Kokkuostu Baas, b-c) Tallinna ja Pärnu Kooperatiivkaubastud, d) Audru Karusloomakasvandus, e-s) Haapsalu, Harju, Jõgeva, Kingissepa, Kohtla-Järve, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru Varumiskontorid 11.Koondis Auto ja temale kuuluvad allettevõtted: a) Veojaam Tallinnas, b-g) Kingissepa, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu ja Võru majandid, h) Kösti aiand; 12. Tööstuskoondis ja temale kuuluvad allettevõtted: a) Põllumajanduslik Koondis Agro, b) Kaubandusliku Inventari Tehas, c) Tootmiskoondis Rakvere, d)Tootmiskoondis Kooperaator (TK Kooperaatori Tartu filiaal), e) Keemiakombinaat Orto (ETKVLi Konstrueerimise Tehnoloogia Büroo), f) Leivatootmiskoondis Standard, g) Jõgeva Leivakombinaat, h) Võru Leivakombinaat, i) Leivatehas Valga Leib, j) Räpina Leivakombinaat, k)Tööstuskombinaat Varma, l)Tööstuskombinaat Vikero, m) Põltsamaa Põllum

HISTORICAL NOTE

Historical note:

Ühiskaubanduslike organisatsioonide keskasutuse funktsioonide täitmiseks loodi 1917.a Tallinna Tarvitajateühingute Liit. Alates 1919.a Eesti Tarvitajateühisuse Keskühistu (ETK). ETK likvideeriti 1940 sügisel ja tarbijate kooperatiivide juhtimine pandi vastavalt ENSV RKN määrusele 15.10.1940 nr 304 ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaadile. 1940 lõpul töötati Kaubanduse Rahvakomissariaadis välja nõukogude tarbijate kooperatsiooni organiseerimise kava, kusjuures põhiülesandeks oli Eesti tarbijate kooperatsiooni ühendamine NSV Liidu tarbijate kooperatsiooni süsteemiga ning selle allutamine Tarbijate Kooperatiivide Keskliidule. 15.02.1941 avaldati ENSV RKN määrus nr 232 tarbijate kooperatsiooni reorganiseerimise kohta, mis viidi läbi aprilliks 1941. 03.04.1941 toimus Tallinnas tarbijate kooperatsiooni I kongress, kus kinnitati põhikiri ja muudeti nimetus Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikuks Liiduks (ETKVL). Saksa okupatsiooni ajal tegutses uuesti ETK nime all. 01.09.1941 allutati Tallinna Majanduskomandole. 1942.a koondati kõik ühistegelikul alusel töötavad organisatsioonid Ida Maa-ala Ühistegevuse Liitu asukohaga Riias. 1942.a maist alates allutati Eesti Omavalitsusele Majandus ja Transpordidirektooriumi kaudu. (vt fond ERA.R-115)

03.02.1944 moodustati Nõukogude Liidu tagalas ETKVLi operatiivgrupp. 1944 septembris-oktoobris alustas ETKVL tegevust taas 1941. aastal kehtestatud põhimõtetel. Hakati looma ühiskondliku toitlustamise ettevõtete võrku ja organiseerima varustusaparaati, mis teostas nii põllumajandussaaduste varumist üksiktalupidajatelt kui ka riiklikku kokkuostu. 1945 aprillis toimus tarbijate kooperatsiooni volinike II vabariiklik kongress, selleks ajaks tegutses 10 tarbijate kooperatiivide maakondlikku liitu (Petserimaa TKML oli liidetud Vene NFSV-ga). Rööbiti kaubandusega oli tarbijate kooperatsiooni tähtsamaks majandusliku tegevuse haruks tootmistegevus (metallitööstus, puidutöötlemine, ehitusmaterjalide tootmine, põllumajanduslik tootmine, karusloomakasvandused, kalapüük, konservitööstused, keemiatööstus ja arvukalt leivatööstusi).

Organisatsiooniliselt kuulus ETKVL Tarbijate Kooperatiivide Keskliidu (Tsentrosojuz) süsteemi. ETKVL oli Eesti tarbijate kooperatsiooni organisatsiooniliseks ja majanduslikuks keskuseks. Kõrgeimaks juhtimisorganiks oli Eesti tarbijate kooperatsiooni vabariiklik kongress, mis kutsuti kokku kord 4 aasta jooksul. Kongress kuulas ära ja kinnitas ETKVLi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded, kinnitas ja muutis ETKVLi põhikirja, valis ETKVLi nõukogu liikmed, juhatuse ja revisjonikomisjoni ning nende esimehed jne. Kongressidevahelisel perioodil omistati kongressi funktsioonid ja õigused ETKVLi Nõukogule, kes käis koos korralistel koosolekutel kord aastas. ETKVLi täidesaatvaks organiks oli juhatus, kes valiti kongressi poolt 4 aastaks. Juhatusele pandud ülesannete elluviimiseks moodustati juhatuse juurde rida valitsusi ja osakondi, mis kokku moodustasid ETKVLi keskuse. Juhatuse ja vahetult ETKVLile alluvate ettevõtete tegevuse kontrollimiseks valiti kongressi poolt revisjonikomisjon. ETKVLi juhtimisele kuulusid rajooni tarbijate kooperatiivide liidud, rajooni tarbijate kooperatiivid, tarbijate kooperatiivid ja isemajandavad ettevõtted. 1982 anti ekspluatatsiooni uus ETKVLi haldushoone asukohaga Tallinnas Narva mnt 7, mis projekteeriti “Tsentrosojuzprojekti” Tallinna filiaali poolt arhitekt M. Kallingu projekti järgi.

1991.aastast Eesti Tarbijate Keskühistu.


Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution