Om oss

Vi är ett passionerat internationellt team som arbetar för att skapa en webbtjänst för att göra de europeiska arkiven så tillgängliga som möjligt. Kollegor från hela Europa samarbetar mycket nära att förverkliga denna dröm. Tidigare var användarna tvungna att besöka olika webbplatser för sin forskning, men Archives Portal Europe ger dem möjlighet att hitta informationen mer effektivt, från miljontals arkivmaterial som lagras i hundratals arkivinstitutioner. Detta är första gången som europeiska arkiv samarbetar i denna skala, och här finns en enorm potential för både arkivanställda och användare.

Archives Portal Europe är en av de viktigaste milstolparna som uppnåtts genom projekten APEnet och APEX – stödda av Europeiska kommissionen sedan 2009 - i vilken mer än 30 partners, som representerar motsvarande antal europeiska länder, har deltagit.  Från och med oktober 2015 kommer Archives Portal Europe att upprätthållas och vidareutvecklas av Archives Portal Europe Foundation, nu ekonomiskt oberoende och med stöd av nationalarkiven i de deltagande länderna. Om du vill ha ytterligare bakgrundsinformation eller vill veta mer om möjligheten att delta i portalen eller stiftelsen, kan du gå direkt till stiftelsens webbplats: www.archivesportaleuropefoundation.eu.

Utveckling

Den Europeiska arkivportalen har skapats och förbättras under flera år av kollektiv utveckling. Framför allt har vi gjort stora ansträngningar för att genomföra standardisering genom att ta fram gemensamma europeiska profiler av de internationella XML-baserade schemana EAD (Encoded Archival Description), EAC-CPF (Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons and Families), EAG (Encoded Archival Guide) och METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) och genom att skapa verktyg för att hantera och publicera komplexa data från ett stort antal arkiv i hela Europa.

 

Principen är enkel: varje partner konverterar sin data till dessa gemensamma format innan den integreras i portalen med hjälp av lokalt verktyg för preparering av data or the online tool available in the portal’s backend. The realisation of this conversion and validation tool thus relies on international standards and the project has developed profiles of these usable by all.

Förbrereds för Europeana

Archives Portal Europe samarbetar också med Europeana för att göra arkivmaterial sökbart i linje med deras strategi att presentera kulturarvsobjekt online från hela ABM-sektorn:  bibliotek, arkiv, museer och audiovisuella samlingar. Vi är en viktig strategisk partner för Europeana och arbetar med dem för att utveckla en gemensam digital infrastruktur för kulturarvet i hela Europa.