Jedno marzenie wielu osób

Jesteśmy pasjonatami tworzącymi międzynarodowy zespół, koncentrujący swoje działania na stworzeniu serwisu internetowego "jednego punktu", w którym zasoby archiwów europejskich będą ogólnodostępne. Koledzy z całej Europy współpracują ściśle ze sobą, aby to marzenie się spełniło. Wcześniej zainteresowani archiwaliami prowadzili swoje poszukiwania za pomocą stron internetowych poszczególnych instytucji. Natomiast Europejski Portal Archiwalny umożliwia efektywne wyszukiwanie informacji z milionów materiałów przechowywanych w setkach instytucji archiwalnych. Po raz pierwszy archiwa europejskie współpracują ze sobą na tak duża skalę, co stwarza ogromny potencjał zarówno dla archiwistów jak i użytkowników.

Archiwum Portal Europa jest jednym z głównych etapów osiągniętych przez uczestników projektu APEX współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu ICT PSP. Konsorcjum projektu składa się obecnie z 33 partnerów z 32 krajów. Zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat możliwości udziału w projekcie mogą je znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej projektu pod adresem: apex-project.eu.

Oprócz prezentacji portalu Archiwum Europy, naszą misją jest także dostarczanie danych do Europeany, kolejnego flagowego projektu Komisji Europejskiej, mającego na celu stworzenie jednego punktu dostępu do internetowych zbiorów dziedzictwa kulturowego, pochodzącego z bibliotek, archiwów, muzeów i dziedzin audiowizualnych. Jesteśmy ważnym partnerem strategicznym Europeany, z którą współpracujemy pod kątem wypracowania wspólnej infrastruktury cyfrowej dziedzictwa kulturowego w Europie.