Voorwaarden voor gebruik

Het Archieven Portaal Europa is bedoeld om onderzoek in archieven te ondersteunen en te stimuleren. Het verzamelt een verscheidenheid aan bronnen beschikbaar gesteld door verschillende publieke archiefinstellingen en elke instelling is verantwoordelijk voor de eigen gegevens. U kunt de lijst met deelnemende archiefinstellingen hier raadplegen. U mag de gegevens zoals getoond in het Archieven Portaal Europa gebruiken, op voorwaarde dat u hun bron citeert. Wij verzoeken u om u te onthouden van commercieel gebruik zonder expliciete toestemming van de betreffende content eigenaren. Instellingen die hun gegevens via het Archieven Portaal Europa publiceren kunnen er voor kiezen om die gegevens ook te verstrekken als open data via het Archieven Portaal Europa Application Programming Interface (API). Meer informatie over deze API is hier te vinden. Het Archieven Portaal Europa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gegevens op websites waarnaar wordt gelinkt vanaf de eigen pagina's. Onbedoelde fouten of omissies kunnen optreden binnen het Archieven Portaal Europa en die zullen we trachten te corrigeren. Daartoe verzoeken wij u om uw commentaar in te sturen via het contactformulier.