Ons "dream-team"

Wij zijn een gedreven internationaal team dat werkt aan een 'one-stop' web service om Europese archieven zo toegankelijk mogelijk te maken. Collega's uit heel Europa werken zeer nauw samen om deze droom waar te maken. Voorheen moesten gebruikers diverse archief websites bezoeken voor hun onderzoek, maar het Archieven Portaal Europa stelt hen in staat om efficiënter informatie te vinden in miljoenen archiefstukken bewaard in honderden archiefinstellingen. Dit is de eerste keer dat de Europese archieven op deze schaal samen werken, en het potentieel dat dit portaal biedt is enorm voor zowel archief professionals als gebruikers.

Het Archieven Portaal Europa is een van de belangrijkste mijlpalen bereikt door de projecten APEnet en APEX - gefinancierd door de Europese Commissie sinds 2009 - waarin, tot september 2015, meer dan 30 project partners van een overeenkomstig aantal Europese landen hebben deelgenomen. Vanaf oktober 2015 zal het Archieven Portaal Europa worden onderhouden en verder ontwikkeld door de Archieven Portaal Europa Stichting, financieel onafhankelijk en ondersteund door de nationale archieven van de deelnemende landen. Wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie of de mogelijkheid om bij te dragen aan het portaal of deel te nemen in de stichting kan terecht op de website van de stichting: www.archivesportaleuropefoundation.eu.

De kracht van doorontwikkeling

Het Archieven Portaal Europa is gecreëerd  en verbeterd door jaren van gezamenlijke ontwikkeling. Er is speciaal veel inspanning gestoken in het implementeren van standaardisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke Europese profielen van de internationale XML-schemas EAD (Encoded Archival Description), EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate Bodies, Persons and Families), EAG (Encoded Archival Guide) en METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) en het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het beheren en publiceren van complexe data van een breed scala van archiefinstellingen uit heel Europa.

 

Het principe is eenvoudig: elke partner zet zijn / haar gegevens in dit gemeenschappelijk formaat alvorens te integreren in het portaal met behulp van de Data Preparatie Tool of de online tool beschikbaar in het portal's backend. De realisatie van deze conversie en validatie tool is dus gebaseerd op internationale standaards en het project heeft hiervoor profielen ontwikkeld die door iedereen kunnen worden gebruikt.

Doorlevering naar Europeana

Het Archieven Portaal Europa werkt ook samen met Europeana om archiefmateriaal doorzoekbaar en vindbaar te maken binnen haar domein overstijgende aanpak van het online presenteren alle digitale cultureel erfgoed objecten van bibliotheken, archieven, musea en audiovisuele collecties. Wij zijn een belangrijke strategische partner van Europeana en wij werken met hen samen om een gemeenschappelijke digitale infrastructuur voor het cultureel erfgoed van Europa te ontwikkelen.