Käyttöehdot

Euroopan arkistoportaalin tavoitteena on tukea ja kannustaa arkistoaineistojen tutkimiseen. Portaali kokoaa lukuisia arkistolähteitä, joita julkiset arkistoinstituutiot ovat antaneet tarjottavaksi ja jokainen arkisto vastaa itse omasta informaatiostaan. Listan projektissa mukana olevista organisaatioista saa täältä. Euroopan Arkistoportaalissa olevaa informaatiota voi uudelleenkäyttää sillä ehdolla, että lähteeseen on viitattu. Enspanjasta tulevan informaation kohdalla uudelleenkäyttö on sallittu sen jälkeen kun on allekirjoittanut sopimuksen iformaatiota tarjoavan organisaation kanssa. Kaupallisesta käytöstä tulee pidättäytyä ilman aineiston omistajan selkeää lupaa. Euroopan arkistoportaali ei ota mitään vastuuta sen sivuilta linkitettyjen sivujen sisällöstä. Euroopan arkistoportaalin voi esiintyä tahattomia virheitä ja puutteita, jotka pyritään korjaamaan – tätä varten voi lähettää palautetta yhteydenottokaavakkeella.