Slovenia > Arhiv Republike Slovenije

SI AS 1284

SI AS 1284 Vzajemna podporna zveza Bled v Kanadi

1933-1998

Scope and content

ustava in pravila VPZ Bled/ fotokopije zapisnikov sej glavnega odbora 1933-1994/ fotokopije zapisnikov sej konvencije 1940-1990/ fotokopije korespondence VPZ Bled, Odsek št. 13 - Planica/ fotokopije zapisnikov sej odbora, pododborov in delovnih teles VPZ Bled, Odsek št. 13 - Planica 1976-1993/ seznam prireditev društva VPZ Bled, Odsek št. 13 - Planica 1965-1993/ fotokopije zapisnikov sej odseka št. 12-Novo mesto, St. Catharines, Ontario, 1959-1994/ fotokopije zapisnikov sej odseka št. 6-Zvezda, Vancouer, Britanska Kolubbija, 1942-1948, 1950-1951, 1957-1959, 1961-1992, 1994-1996, 1998/

Records creator


Former provenance:

Slovensko-kanadsko podporno društvo v Kanadi (1933-1938)

Podporno društvo Bled v Kanadi (1938-1940)

Vzajemna podporna zveza Bled v Kanadi (1940)

Vzajemna podporna zveza Bled v Kanadi, Odsek št. 12-Novo mesto, St. Catharines, Ontario, Kanada


Final provenance:

Vzajemna podporna zveza Bled v Kanadi, Odsek št. 6-Zvezda, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada

Language of the material

angleški jezik slovenski jezik

General remarks

Digital objects

Archival history

Gradivo je 8. 9. 1993, 12. 10. 1994, 3. 5. 1995, 29. 8. 1995, leta 1996 in 2000 v imenu ustvarjalca izročila mag. Milica Trebše Štolfa, ki je izdelala tudi historiat ustvarjalca.

Records creator's history

Dne 26. 2. 1933 je bilo ustanovljeno Slovensko-kanadsko podporno društvo v Kirkland Lake. Njegova osnovna dejavnost je bilo zavarovalništvo in organizacija solidarnostne pomoči ob nesrečah. Še istega leta se mu je priključilo dramsko društvo in pevsko društvo Triglav. 16. 1. 1938 se je društvo preimenovalo v Podporno društvo Bled, ki je do leta 1940 ustanovilo prve odseke tudi v drugih krajih in se reorganiziralo v Vzajemno podporno zvezo Bled, katere sedež je bil pri odseku št. 1 v Kirkland Lake. Kasneje pa je bil sedež zveze prenešen v Beamsville. Najvišji organ zveze je konvencija, v kateri so zastopani vsi odseki. Izvršni organ je glavni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik, glavni tajnik, blagajnik. Nadzorni odbor skrbi za imetje in njegovo zavarovanje in imenuje druga delovna telesa društva (npr. zgodovinski odbor, odbor za sestavo pravil, prizivni odbor). Odsek št. 12 - Novo mesto iz St. Catherines, Ontario je bil ustanovljen leta 1943. Odsek št. 6 - Zvezda je bil ustanovljen leta 1941. Leta 1958 je štel 21 članov, v 80-tih letih 20. stoletja prek 30 članov.