Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1220

Pettersson - Landelius släktarkiv

Scope and content

Johan Conrad Landelius föddes 23 november 1823 i Risinge, Östergötland. Efter att ha innehaft olika anställningar i landsorten, bl a i Västerås, blev han antagen som konditor vid Oscar I:s ekonomistat 1 november 1852. Landelius vann burskap i Stockholm 21 september 1858 och öppnade rörelse i Storkyrkobrinken 9 i oktober samma år. J. C. Landelius avled 28 augusti 1907, och firman drevs vidare av släktingar. I oktober 1910 tvingades affären flytta till Strandvägen 7 A. För att behålla anknytningen till den ursprungliga miljön inrättades en filial i Storkyrkobrinken 16. Rörelsen såldes i oktober 1917. Arkivet överlämnades i juni 1940 till stadsarkivet av fröken Dagmar Landelius. (Acc. nr. 31/1940) För vidare historik hänvisas till uppsatsen "Landelius under tiden i Storkyrkobrinken 9" av Hugo Landelius, Stockholm 1954. Stockholm i stadsarkivet 10 augusti 1987 Fredrik Hermanson

Conditions governing access

Nej

Other finding aids

11 - 20 / 31
SE/SSA/1220/11 odaterat
SE/SSA/1220/12 odaterat
SE/SSA/1220/13 1908
SE/SSA/1220/14 1868--1916
SE/SSA/1220/15 1866--1870
SE/SSA/1220/16 1870--1872
SE/SSA/1220/17 1873--1877
SE/SSA/1220/18 1881--1883
SE/SSA/1220/19 1885--1893
SE/SSA/1220/20 1897--1901