Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1129/D

REGISTER OCH LIGGARE

Other finding aids

1 - 10 / 21
SE/SSA/1129/D/D 1 Skolans kataloger
SE/SSA/1129/D/D 2 Matriklar över inskrivna elever
SE/SSA/1129/D/D 3 Matriklar över avgångna elever
SE/SSA/1129/D/D 4 Betygskataloger
SE/SSA/1129/D/D 5 Förvärvsjournaler
SE/SSA/1129/D/D 6 Prövningsliggare
SE/SSA/1129/D/D 6 A Liggare över flyttnings- och inträdesprövningar
SE/SSA/1129/D/D 6 B Liggare över särskilda prövningar och omprövningar
SE/SSA/1129/D/D 6 C Liggare över fyllnadsprövningar
SE/SSA/1129/D/D 6 D Liggare över prövningar enligt § 110