Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1129

Enskede Gymnasium

1943--1974

Scope and content

Enskede gymnasium. 1943 fattades beslut i riksdagen om att upprätta Samrealskolan i Enskede i Stockholm. Verksamheten började den 1:a augusti samma år. Enligt beslut av 1947 års riksdag inrättades detta år ett fyraårigt gymnasium vid skolan, Högre allmänna läroverket i Enskede i stockholm. I samband med reformeringen av gymnasieskolan 1967 ändrades namnet från Högre allmänna läroverket i Enskede i Stockholm till Enskede gymnasium. Skolan lades ned i och med utgången av läsåret 1973/1974. Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv i maj 1983. Arkivet förtecknades första gången 1991, som uppgift i Stockholms universitets arkivkurs. Leveranser av handlingar 1993 har medfört att arkivet har omförtecknats 1994. Stockholm i stadsarkivet den 25 april 1994 Petra Dornbusch

Archival history

Enskede gymnasium. 1943 fattades beslut i riksdagen om att upprätta Samrealskolan i Enskede i Stockholm. Verksamheten började den 1:a augusti samma år. Enligt beslut av 1947 års riksdag inrättades detta år ett fyraårigt gymnasium vid skolan, Högre allmänna läroverket i Enskede i stockholm. I samband med reformeringen av gymnasieskolan 1967 ändrades namnet från Högre allmänna läroverket i Enskede i Stockholm till Enskede gymnasium. Skolan lades ned i och med utgången av läsåret 1973/1974. Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv i maj 1983. Arkivet förtecknades första gången 1991, som uppgift i Stockholms universitets arkivkurs. Leveranser av handlingar 1993 har medfört att arkivet har omförtecknats 1994. Stockholm i stadsarkivet den 25 april 1994 Petra Dornbusch

Other finding aids

Records creator

Enskede gymnasium

1 - 8 / 8
  • 1
SE/SSA/1129/A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR
SE/SSA/1129/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/SSA/1129/C DIARIER
SE/SSA/1129/D REGISTER OCH LIGGARE
SE/SSA/1129/E INKOMNA HANDLINGAR
SE/SSA/1129/F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
SE/SSA/1129/G RÄKENSKAPER
SE/SSA/1129/Ö ÖVRIGA HANDLINGAR