Sweden > Malmö stadsarkiv

SE/MSA/00323

Wiens släktarkiv

1680--1995

Scope and content

WIENS SLÄKTARKIV ARKIVBESKRIVNING Förutom bouppteckningshandlingar rörande tre bröder Wiens från 1600-talet, innehåller arkivet handlingar från 1800-talets första hälft fram till 1995. Arkivet består till största delen av en familjebrev- samling, vilken delvis är renskriven; serie 1 och 2. Övriga handlingar; serie 3, berör släktens tillgångar och verksamheter. En fotosamling; serie 4, med familje- bilder från 1800-tal och tidigare 1900-tal ingår även i arkivet. Historik Enligt vad som är säkerställt härstammar släkten från Åbo. Hovrättsnotarien Carl Gustaf Wiens f 1772 d 1839, var ägare till Sarja rusthåll samt Votila i Somero socken. Han fick i sitt första äktenskap, med Maria Sofia Kask, sonen Carl Edward, f 1794, d 1871. Carl Edward Wiens var kaptenlöjtnant i flottan, 1845 köpte han Apelsäter herrgård i Lurs socken, Göteborgs- och Bohuslän, och var verksam här inom pastoratets fattigvård. Vigdes med Sophie Antoinette Braune, f 1811, d 1885. Barn i äktenskapet: 1. Axel Edward Fingal, f 1845 i Forshaga, d 1894. Flyttade från Göteborg till Malmö 1874 och verkade som affärsman. Vigdes 1891 med Anna Albertina Nilsson, f 1863, d 1930 2. Oscar Hjalmar, f 1846 i Lur, d 1923 på Löberöd. Vigdes 1871 med Anna Margaretha Lundin, f 1844 i Haag, d 1918 i Malmö. De flyttade 1876 till Malmö, där Hjalmar verkade som skeppsredare samt drev vinhandel tillsammans med brodern och Bertil Sederholm under firmanamnet Wiens Sederholm & Co. Butiken och kontoret låg på Östergatan i hörnet av Prostgatan. Hjalmar var delägare i en rad fastighter i Malmö, bl a nr IV och V i kv nr 5 Fersen, samt från 1917 ägare till Löberöd gård i Hammarlunda socken. Barn i äktenskapet: 1. Per Karl Olof Hjalmar, f 1872 i Lur, d 1878 i Malmö. 2. Sigrid Anna Ester Maria, f 1877 i Malmö. Gift med sjökapten Karl Malmström i Malmö. 3. Fingal Oscar Carl Harald, f 1880 i Malmö, d 1972. Flyttade till Stockholm där han verkade som kansliråd och förste kanslisekreterare i Försvarsdepartementet. Godsägare på Löberöd efter faderns död, Riddare av Nordstjärneorden. Vigdes 1909 med friherrinnan Anna Aurora Juliana Lilliecreutz, f 1882, d 1958. Barn i äktenskapet: 1. Anna Margaretha, f 1910. Vigdes 1931 med friherre Reinhold Fredrik Wilhelm Reinholdsson Rudbeck, f 1904. 2. Harald Adolf Hjalmar Jurgen, f 1917, antsälld hos Skandiakoncernen, ryttmästare i kavalleriets reserv i Malmö. Vigdes 1948 med Ulla Marianne Löwenborg, f 1928. Barn i äktenskapet: Carolina, f 1956 Christer, f 1958 Källa; Svensk Släktkalender 1965 Arkivet överlämnades till Malmö stadsarkiv som deposition av Jurgen Wiens den 1 juli 1981. Tilläggsleverans 1995 samt av Christer Wiens 1996. Konceptförteckning utförd av Ingrid Andersson i januari 1997.

System of arrangement

Arkivnr MSA/00323 Förteckning över Wiens Släktarkiv 1680-1995

Conditions governing access

Nej

Other finding aids

Extent

1,56 Hyllmeter

Records creator

Wiens, Anna Margaretha Wiens, Oscar Hjalmar

1 - 4 / 4
  • 1
SE/MSA/00323/1 Familjebrev, original
SE/MSA/00323/2 familjebrev, renskrivna
SE/MSA/00323/3 Övriga handlingar
SE/MSA/00323/4 Fotosamling