Sweden > Landsarkivet i Göteborg

SE/GLA/14795

Skråhandlingar från Göteborg. Murarnas arkiv - GLA/A0151:15

1779

Scope and content

Samlingen "Skråhandlingar från Göteborg" bildades genom AB Pripp & Lyckholm gåva 1946 till landsarkivet av Göteborgs bryggaregilles arkiv, och ökades 1947 genom depositioner i landsarkivet av Göteborgs Stadsbibliotek och Göteborgs Museum tillhöriga skråhandlingar från Göteborg. Vid uppgörandet av den för hela samlingen gemensamma förteckningen ha i denna de volymer, som tillhöra Göteborgs Stadsbiblioteks desposition, betecknats G.S., de, som tillhöra Göteborgs Museums deposition, G.M. Se även Göteborgs rådhusrätt och magistrat, K:19.

System of arrangement

Arkivnr GLA/14795 Privatarkiv A 151:15 Förteckning 252/55 Förteckning över Skråhandlingar från Göteborg. Murarnas arkiv

Other finding aids

Extent

1 Volymer, 0,1 Hyllmeter

Records creator

Murareskrået i Göteborg

1 - 1 / 1
  • 1
SE/GLA/14795/- Se anmärkningskolumn