Poland > Archiwum Państwowe w Toruniu

PL/69/PL-69-536/0

Akta rodziny Wolff z Gronowa

1915-1928
Wiesława Kwiatkowska
2009-02-11
Archiwum Państwowe w Toruniu
polski

Scope and content

Zawartość

I. Akta administracyjno-gospodarcze, 1901-1929, sygn.1-14 II. Rachunki, 1912-1926, sygn.15-18 III. Akta procesowe, 1921-1928, sygn.19-21 IV. Dokumentacja techniczna, 1915, sygn.22 V. Tłoki pieczętne

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Gronowo (niem. Grunau, Wolffserbe) wzmiankowano po raz pierwszy na pocz. XIV w. jako wieś czynszową należącą do zakonu krzyżackiego. Od 1521 roku był to majątek gracjalny kolejno w rękach Bażynskich, Dulskich i Czapskich. W 1796 r. Fryderyk Wilhelm III darował Gronowo i Gronówko w dożywotnie posiadanie swojemu przybocznemu adiutantowi Wilhelmowi Chlebowskiemu. Jeszcze tego samego roku majątek odsprzedano pruskiemu podkomorzemu Ignacemu Piwnickiemu. Od niego zakupił dobra: Gronowo i Gronówko 23.05.1798 r. Samuel Friedrich Wolff. Posiadał on także Skłudzewo (Hohenhausen), które nabył w 1802 roku. Po śmierci Samuela Friedricha jego posiadłości zostały rozdzielone 2.07.1831 r. synom: Johann August otrzymał Skłudzewo a Ernest Samuel Wilhelm - Gronowo z Gronówkiem. W kilka lat później Ernestowi Samuelowi nadano tytuł szlachecki. Po nim majątek przejął syn Arthur 12.06.1861 r. Księga adresowa właścicieli ziemskich z 1872 r. wymienia Arthura tylko jako dzierżawcę 1518 morg pruskich w Gronówku. Głównym posiadaczem majątku był już wówczas jego syn Ernest, lecz całość dóbr przejął on dopiero drogą spadku 28.02.1912 r. Jego wielkość wynosiła ok. 1470 ha obejmując ziemie orne, łąki, nieużytki, lasy i wody. Na terenie majątku znajdowały się także: gorzelnia, cegielnia, młyn wodny oraz pałac, którego budowę rozpoczęto w 1918 r. Pierwsze próby sprzedaży Gronowa podjęte zostały przez Ernesta już w 1922 roku. Ostateczna zmiana właściciela majątku nastapiła ok. 1930 r. kiedy to przeszedł on w ręce Włodzimierza Puzyny. Ernest v. Wolff najprawdopodobniej opuścił Polskę, lecz kiedy to dokładnie nastąpiło i dokąd się udał nie udało się ustalić.

Source of acquisition

    Przejęcia akt

  • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Toruniu 1993-06-23 Numer Księgi nabytków 3225 z lat 1915-1928 Forma przejęcia dar Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 1 Akta administracyjno-gospodarcze
  • 2 Rachunki
  • 3 Akta procesowe
  • 4 Dokumentacja techniczna
  • 5 Tłoki pieczętne

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz kartkowy

Extent

33 j.a. jednostka archiwalna, .31 mb. metr bieżący

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:

Gdańsk

Gronowo

Gronowo

Kwidzyń

Rychnowo

Indeks osobowy

Personal names:Andrzej Dzyguła Arthur v. Wolff Dau Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Ernest v. Wolff Gunther

Indeks przedmiotowy

Subjects:

umowy dzierżawcze

umowy dzierżawcze

Language of the material

??????

Records creator


Aktotwórca:

Akta rodziny Wolff z Gronowa


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(pl. Rapackiego 4, 87-100 Toruń)