Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 03

Zbiór Bauerscha

1701-1800