Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 63

Akta Towarzystw - Ryga

1795-1810
41 - 46 / 46
PL-65-16/0 - 1565 [Towarzystwo ryskie - Varia]
PL-65-16/0 - 1566 [Towarzystwo ryskie - Varia]
PL-65-16/0 - 1567 [Towarzystwo ryskie - Varia]
PL-65-16/0 - 1568 [Towarzystwo ryskie - Varia]
PL-65-16/0 - 1569 [Towarzystwo ryskie - Varia]
PL-65-16/0 - 1570 [Towarzystwo ryskie - Varia]