Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 58

Spuścizna Zernickowa

1933