Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 54

Spuścizna Wernera Stuckmann

1931