Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 45

Spuścizna Hansa von Schöninga

1910-1930