Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 35

Spuścizna Marwitza

1920-1935