Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 33

Spuścizna M. Lesko

1941
1 - 1 / 1
  • 1
PL-65-16/0 - 237 M. L e s k o , Die Herren von Ploetz ]Plötz] 1646-1804