Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 31

Spuścizna J. Lange

1897-1942