Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 30

Spuścizna G. Kupke

1840-1860