Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 27

Spuścizna E. Kasiskiego

1867
1 - 1 / 1
  • 1
PL-65-16/0 - 157 K a s i s k i , Die Wendengräber bei Neustettinn