Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 25

Spuścizna K. Hüscher

1922