Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 14

Spuścizna F. Giese

1800-1850