Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 13

Spuścizna Falcka

1933-1933