Poland > Archiwum Państwowe w Szczecinie

PL-65-16/0 - 10

Spuścizna G. Domizlaffa

1928
1 - 1 / 1
  • 1
PL-65-16/0 - 117 D o m i z l a f f . Die Jomsburg