Poland > Archiwum Państwowe w Przemyślu

PL-56-2073/0

Parafia Greckokatolicka w Nehrybce

1851-1946
Elżbieta Laska
2015-06-11
Archiwum Państwowe w Przemyślu
polski
Informacje ogólne

Scope and content

Zawartość

1. Arkusz posiadłości gruntowej, 1921-1923, sygn. 1, 2. Pisma i kontrakty kupna-sprzedaży parceli w Sielcu, 1923, 1926-1927, sygn. 2; 3. Kosztorys i plan budowy nowej dzwonnicy w Pikulicach, 1925, sygn. 3; 4. Kontrakt kupna-sprzedaży gruntu zawarty między parafią greckokatolicką w Nehrybce a gospodarzami w Pikulicach, 1927, 1938, sygn. 4; 5. Pisma Ordynariatu i konsystorza w sprawach liturgii, 1924, 1926, 1929, 1934, 1938, 1942, sygn. 5-7; 6. Pisma z lat 1924, 1927, 1930, 1934, 1937, dotyczące parafian i ich spraw metrykalnych, 1924, 1927, 1930, 1934, 1937, sygn. 8-11; 7. Księga zgonów, 1851-1945, sygn. 12; 8. Karty zgonu wydane przez Urząd Gromadzki w Pikulicach, 1945, sygn. 14.

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Nehrybka to miejscowość leżąca obecnie w gminie Przemyśl. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku, m.in. z przywileju dla Przemyśla z 1 IX 1389 roku, w którym osada została wymieniona jako „Nehrzebka”. Informacje o parafii obrządku wschodniego w Nehrybce pochodzą z XVI wieku. Wiadomo, że przywileje dla niej wystawiali i potwierdzali władcy: Zygmunt August, Jan Kazimierz, Michał Korybut. Murowaną cerkiew pw. Stefana Pierwszego Męczennika w Nehrybce zbudowano w 1885 r., a w 1926 r. dokonano remontu i przebudowy po zniszczeniach I wojny światowej. Parafia posiadała filie w Pikulicach oraz Sielcu. W Pikulicach znajdowała się cerkiew pw. Narodzenia NMP zbudowana w 1903 r. w miejscu starszej drewnianej pochodzącej z 1841 r. W Sielcu w 1902 r. zbudowano drewnianą świątynię pw. Zaśnięcia NMP w miejscu starszego, drewnianego budynku. Uległa ona zniszczeniu w czasie I wojny światowej, a w jej miejscu w latach 20. XX wieku zbudowano prowizoryczną kaplicę. Siedziba parafii rzymskokatolickiej dla Nehrybki, Pikulic i Sielca mieściła się w Pikulicach. W 1785 roku w parafii zamieszkiwało 423 greckokatolików, 80 rzymskokatolików i 29 Żydów, natomiast w roku 1938 w parafii Nehrybka żyło 1 772 grekokatolików, 627 rzymskokatolików i 91 osób wyznania mojżeszowego. II wojna światowa i wydarzenia powojenne zadecydowały o likwidacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce i diecezji obrządku greckokatolickiego w Przemyślu. W wyniku przesiedleń i migracji wiele parafii zostało wyludnionych, a cerkwie przejęte przez państwo w większości popadły w ruinę bądź zostały zniszczone. Cerkiew w Nehrybce użytkowana jest obecnie przez rzymskokatolików. Świątynia w Pikulicach została rozebrana, a zachował się jedynie cmentarz przycerkiewny. Kaplicę w Sielcu rozebrano w latach 60. XX wieku.

Source of acquisition

    Przejęcia akt

  • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Przemyślu 2015-06-11 Numer Księgi nabytków 1990 z lat Forma przejęcia DOPŁYW Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi

Conditions governing access

Dostępność

częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

13 j.a. jednostka archiwalna, .04 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 13 j.a. .04 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Corporate names: Archiwum Państwowe w Przemyślu

Language of the material

ukraiński polski łacina

Records creator


Aktotwórca:

Parafia Greckokatolicka w Nehrybce


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Przemyślu

(ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl)