Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

PL/33/PL-33-146/0

Akta notariusza Ludwika Gołkowskiego w Żabnie

1926 - 1935
mgr Maciej Dudek
2006-02-07
Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
polski

Scope and content

Zawartość

Akty notarialne 1926-1935 (sygn. N.GL.Ż.1-14) Repertoria 1926-1933 (sygn. N.GL.Ż.15-17) Indeks do repertorium 1926-1930 (sygn. N.GL.Ż. 18) Skorowidz 1934-1935 (sygn. N.GL.Ż. 19)

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Notariusz Ludwik Gołkowski działał w Żabnie w latach 1926-1933. Podstawę prawną działalności stanowiła Ustawa z dnia 25 lipca 1871 roku (Dz.u.p.1871, poz.75), a następnie ustawa notarialna wprowadzona w życie Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U. nr 84, poz.609). W latach 1935-1939 działał w Zakopanem.

Source of acquisition

    Przejęcia akt

  • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie 2004-05-14 Numer Księgi nabytków 1070 z lat 1930-1933 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Sąd Rejonowy w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 27
  • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie 2005-02-17 Numer Księgi nabytków 1101 z lat 1934-1935 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki 2
  • 3. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie 2005-03-04 Numer Księgi nabytków 1108 z lat 1933-1935 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki 2

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

19 j.a. jednostka archiwalna, 1.15 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 19 j.a. 1.15 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Żabno

Indeks osobowy

Personal names:Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik Gołkowski Ludwik

Indeks przedmiotowy

Subjects:

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

akty notarialne

indeks do repertorium

repertorium

repertorium

repertorium

skorowidz

Language of the material

polski

Records creator


Aktotwórca:

Akta notariusza Ludwika Gołkowskiego w Żabnie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów)