Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie

A. Sang. kartogr. 203

Sytuacya i rzuty budynków zrekonstruowanej rafineryi spirytusu A. Schwanenfelda w Koszycach Wielkich pod Tarnowem.

1897-1897

Language of the material

polski

General remarks

16 marca. Plan sytuacyjny zabudowań fabrycznych (1: 2880), rzuty poziome budynków fabrycznych i administracyjnych (1:200). Oznaczone budynki należące do księcia Eustachego Sanguszki oraz do A. Schwanenfelda. Wykazy tych budynków. szczegółowe objaśnienia pomieszczeń w zabudowaniach fabrycznych, administracyjnych i gospodarczych, oznaczenia poszczególnych urządzeń aparatu rektyfikacyjnego.

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak