Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie

PL/29/PL-29-632/0

Archiwum Konopków z Modlnicy i Mogilan

1526 - 1939
A.Palarczyk,W.Filipczyk, A. Litewka, K. Follprecht
2007-07-09
Archiwum Państwowe w Krakowie
polski

Scope and content

Zawartość

1. Akta dóbr: Głogoczów, Kuleszów, Mogilany, Modlnica Wielka, Rustweczko i innych 1526-1933 (sygn. AKM 1-7) 2. Akta spadkowe i procesowe Konopków i rodzin spowinowaconych 1728-1939 (sygn. AKM 8-12) 3. Korespondencja 1709-1931 (sygn. AKM 14-23) 4. Papiery osobiste, literackie, naukowe poszczególnych członków rodziny 1793-1922 (sygn. AKM 24-32) 5. Materiały genealogiczne b.d (sygn. AKM 13)

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Konopkowie herbu Nowina z Modlnicy i Mogilan pod Krakowem wywodzą się z zaściankowej szlachty mazowieckiej. Fundatorem zamożności i znaczenia rodziny stał się Józef Konopka, skarbnik wendeński, potem łowczy sanocki (1739–1811). Wzbogacony na państwowej służbie i „dobrze” ożeniony z pochodzącą z senatorskiego rodu Teresą Skotnicką, sprzedał odziedziczone Rustweczko, a nabył kolejno trzy wioski, w których następnie osiedlili się jego synowie, dając początek trzem gałęziom familijnym: 1) wniesione w posagu przez żonę Zaleszany w ziemi przemyskiej, które odziedziczył po nim najstarszy syn Michał (1782–1833) i jego potomstwo 2) podkrakowską Modlnicę Wielką, odziedziczoną przez syna Tadeusza (1788–1864) 3) leżące między Krakowem a Myśleni-cami Mogilany, dziedzictwo syna Stanisława (1787–1850). O ile linia zaleszańska, odleglejsza od pozostałych, pozostawała z nimi w dość luźnym kontakcie, to linie modlnicka i mogilańska żyły w bardzo ścisłym związku, żeniąc się nawet między sobą (syn Tadeusza - Józef (1817–1880), poślubił córkę Stanisława - Stefanię, biorąc za nią w posagu Mogilany i Głogoczów). Potomkowie Tadeusza, z wyjątkiem wspomnianego Józefa, zmarli bezpotomnie, zapisując dziedzictwo po sobie jego dzieciom: po Romanie właścicielu Tomaszowic - dziedziczył Tadeusz (1844–1903), który dał początek nowej linii – tomaszowickiej; po Julianie (ur. 1814) i Antoninie Marii (1827–1905), właścicielach Modlnicy –Adam (ur. 1851), który kontynuował w ten sposób linię modlnicką; Stefan (ur. 1861) objął po ojcu Józefie majątek Głogoczów, dając początek nowej linii głogoczowskiej, Stanisław (ur. 1866) objął Mogilany (kontynuacja linii mogilańskiej). Po Adamie przypadła Modlnica na własność jego dwóm imiennikom: synowi, Adamowi (III, 1876–1931), szambelanowi papieskiemu, a po nim wnukowi, Adamowi (IV, ur. 1905), ostatniemu dziedzicowi przedwojennemu.

Source of acquisition

    Przejęcia akt

  • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie 1999-12-31 Numer Księgi nabytków 632 z lat 1526-1939 Forma przejęcia I przejęcie Stan fizyczny Rodzaj A Uwagi

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 01 Akta dóbr
  • 02 Akta spadkowe i procesowe Konopków i rodzin spowinowaconych
  • 03 Materiały genealogiczne
  • 04 Korespondencja
  • 05 Papiery osobiste, literackie, naukowe poszczególnych członków rodziny

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

indeks osobowy

Extent

32 j.a. jednostka archiwalna, 2.3 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 32 j.a. 2.3 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski

Records creator


Aktotwórca:

Archiwum Konopków z Modlnicy i Mogilan


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Sienna 16, 30-960 Kraków)