Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Akta rodziny Dzierzbickich

[1819-1879] 1883-1980

Finding aids