Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Akta Maksymiliana i Marii Gajdzińskich

[1862] 1890-1938

Finding aids