Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Akta Stanisława i Wandy Wachowiaków

1907-1983

Finding aids