Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Akta Franciszka Fiedlera

1929, 1936-1939, 1945-1955, 1959

Finding aids