Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Konsulat RP w Użhorodzie

[1922] 1928-1938

Finding aids