Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Wicekonsulat RP w Koszycach

1922-1931

Finding aids