Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Konsulat RP w Bratysławie

[1922] 1925-1936

Finding aids