Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Konsulat Generalny RP w Charbinie

1919-1941

Finding aids