Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Konsulat Generalny RP w Wiedniu

[1924-1926] 1928-1939

Finding aids