Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny w Poznaniu

[1923-1945] 1946-1949 [1950-1952] 1923-1952

Finding aids