Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

1918-1939

Finding aids