Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Kolei w Warszawie

[1945-1950] 1951-1957 1949-1956

Finding aids