Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Budownictwa w Warszawie

1949-1950

Finding aids