Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie

1916-1918

Finding aids