Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

[1944-1946] 1947-1949 [1950] 1945-1949

Finding aids