Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Cenralny Urząd Planowania w Warszawie

1945-1949 [1950] 1945-1949

Finding aids