Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Żeglugi w Warszawie

[1945-1946] 1947-1957

Finding aids