Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

1918-1939

Finding aids