Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

[1916] 1918-1939

Finding aids